read to grow

Scholen Info

Boeken verzamelen

scholenJaarlijks verzamelen vele scholen boeken voor Read to Grow rond UNESCO's World Book Day. Dit zijn voornamelijk Nederlandse en Europese Internationale Scholen. Daarnaast zijn er ook een aantal reguliere Nederlandse middelbare scholen die boeken voor ons verzamelen. Ook zijn er in Schotland een dertigtal basisscholen actief voor Read to Grow.

 

Wilt u ook boeken verzamelen voor Read to Grow met uw school ?

Dat kan! Hieronder staat uitgelegd hoe de World Book Day Actie in zijn werk gaat en wat Read to Grow daarin kan betekenen.

Op welke manier kan uw school boeken verzamelen?

Het verloop van de actie.

Neem eerst contact op met Read to Grow als u wilt deelnemen aan de World Book Day Actie.


Elk jaar starten de deelnemende scholen de World Book Day Actie op in februari. Read to Grow neemt rond die tijd contact op met een vaste contactpersoon op uw school en stuurt uw school rond die tijd informatie en posters, waarmee uw school de actie bekend kan maken onder de leerlingen. Vanaf half maart tot 23 april kunnen leerlingen boeken doneren op vaste verzamelpunten op uw school. Op 23 april sluit de actie. Daarna komt Read to Grow tussen begin en half mei de boeken bij u op school ophalen.

 

Na de zomervakantie wordt gekeken welke school gemiddeld het meeste aantal boeken heeft verzameld en de World Book Day Award heeft gewonnen. De Award wordt in de loop van het jaar uitgereikt aan deze school.

Kwaliteit

Read to Grow vindt het belangrijk dat de boeken die we schenken aan onze ontvangers bruikbaar en van goede kwaliteit zijn. We vragen via scholen altijd aan de leerlingen alleen boeken te schenken die zij zelf ook zouden willen ontvangen. Aan welke eisen moeten de boeken voldoen;


Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd om met uw school mee te doen aan de World Book Day Actie? Neem dan contact op met info@readtogrow.eu .