read to grow

Scholen Info

World Book Day

scholenDe World Book Day, ofwel de Wereld Boeken Dag was in Nederland tot enkele jaren geleden vrijwel onbekend, in tegenstelling tot in andere Europese landen. De World Book Day is uitgeroepen door de UNESCO als dag om wereldwijd aandacht te schenken aan het lezen van boeken, maar ook aan het alfabetiseringsprobleem in gebieden waar het niet zo voor de hand ligt dat iedereen toegang heeft tot goede boeken. Deze dag wordt jaarlijks gehouden op 23 april. In samenwerking met UNESCO Centrum Nederland en het UNESCO hoofdkantoor in Parijs heeft Read to Grow besloten om de World Book Day te gebruiken als datum voor het inzamelen van boeken.


Jaarlijks doen de leerlingen van internationale scholen en tweetalige scholen in Nederland mee met de Wereld Boeken Dag Actie, welke elk jaar gehouden wordt rond Wereld Boeken Dag.

Read to Grow krijgt het grootste gedeelte van haar boeken binnen via deze actie.


Elk jaar wordt er ook een prijs, de World Book Day Award, uitgereikt aan de school welke het meeste aantal boeken per leerling verzamelt.

In 2015 was dit de American International School uit Rotterdam en in 2016 de International School of Eindhoven.

Op deze website meer informatie hierover: www.wereldboekendag.nl

award
De Nederlandse minister van ontwikkelings samenwerking, Mevr. Agnes van Ardenne overhandigt de World Book Day Award van 2005 aan de AISR of Rotterdam.