read to grow

Organisatie

Read to Grow is een ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI Schenkingen aan een algemeen nut beogende instelling mogen van de Belastingdienst geheel afgetrokken worden als gift. De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde is voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Hieronder vindt u deze informatie door te klikken op de 4 onderwerpen (PDF-formaat).

1. Beleidsplan 2023-2025
2. Activiteiten Verslag 2023
3. Projecten 2023
4. Financieel Jaarverslag 2023: zie 5

5. Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen 2023


Beloningsbeleid:

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen alleen vergoeding voor gemaakte kosten t.b.v. de stichting. Bij uitzondering wordt bij intensieve werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding toegekend aan een vrijwilliger.

Gegevens Kamer van Koophandel:

Stichting Read to Grow
Mariahofke 10
5423SN Handel
KvK-nummer: 17143402
Soort Inschrijving: Rechtspersoon
Fiscaal nummer: 810750661

Bestuur:

Voorzitter : vacature (nu waargenomen door Robert Romme)
Secretaris : Ria van Ouwerkerk
Penningmeester: Ad Vennix

 

Directie:

Operationeel directeur (part-time): Robert Romme


Contactadres:

Mariahofke 10
5423 SN Handel
info@readtogrow.eu

Sorteer– en opslagruimte boeken:

Gemertseweg 12A
Boekel

Banknummer voor donaties:

ABN AMRO bank, rekening nr: NL87ABNA0624353753
ten name van Read to Grow te Handel

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Belastingdienst:
"Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting."