read to grow

Organisatie

Werkwijze

workHoe werkt Read to Grow?

Heel eenvoudig. Wij verzamelen een goede kwaliteit gebruikte boeken, of giften van nieuwe boeken in het Engels en Frans voor alle leeftijden.

Deze boeken verkrijgen we onder andere door het benaderen van scholen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen.


Via de Wereld Boeken Dag Actie proberen we de leerlingen van deze scholen te stimuleren om een boek te schenken aan een ander kind in een ontwikkelingsland dat geen boek heeft.

Op deze manier proberen we kinderen in het westen bewust te maken van het feit dat niet ieder kind toegang heeft tot boeken.


De verzamelde boeken worden getransporteerd naar de opslag van Read to Grow. De boeken worden vervolgens door vrijwilligers gesorteerd op categorie, leeftijd en kwaliteit. Na het sorteren van de boeken leveren wij deze aan kleinschalige particuliere partnerprojecten, of voorzien we projecten in eigen beheer van boeken.


Wanneer we boeken schenken aan partnerprojecten verzorgen zij zelf het transport van de boeken van Nederland naar hun projecten in ontwikkelingslanden. Dit doen we omdat deze partnerprojecten vaak al containers met andere hulpgoederen versturen, waar de boeken dan ook in mee kunnen. Ook verzorgen deze partnerprojecten zelf een leesruimte, waarin tafels, stoelen en boekenkasten staan.


Als de boeken aangekomen zijn is het partnerproject verplicht om een brief en foto's en/of filmmateriaal terug te zenden naar Read to Grow als bewijs van een goede ontvangst.


Wilt u boeken aanvragen voor uw eigen project? >>