read to grow

Organisatie

De visie van Read to Grow

Visie

vision Wij zien allemaal wel eens beelden op televisie over armoede en lijden dat in ontwikkelingslanden plaatsvindt. Veel nationale en internationale ontwikkelingshulp organisaties doen uitstekend werk om dit voortdurende probleem aan te pakken. Zij geven geld, voedsel, kleding, medicijnen, alles wat heel erg nodig is.

Alleen, het probleem is enorm.


Read to Grow heeft een enigszins andere benadering.

Wij vinden het belangrijk dat mensen uit ontwikkelingslanden leren zichzelf te onderwijzen. Hierdoor kunnen ontwikkelingslanden steeds meer groeien naar landen welke niet langer afhankelijk zijn van hulp van buitenaf. Hieraan draagt Read to Grow bij door het ondersteunen van kleine, overzichtelijke, particuliere initiatieven met een goede kwaliteit Engelstalige en Franstalige boeken.


Er zijn zoveel volwassenen en kinderen die boekloos door het leven gaan. In ontwikkelingslanden zijn boeken enorm schaars en de boeken die er te koop zijn, zijn te duur in aanschaf. Zonder boeken blijft de deur naar vooruitgang en kennis gesloten en blijven veel mensen in ontwikkelingslanden hangen in de cirkel van armoede en analfabetisme, in plaats van dat ze hun talenten ontplooien en door middel van hun kennis en ervaring een verandering brengen in hun gemeenschap.


"Geef je iemand een vis, dan geef je voedsel voor één dag.
Leer je iemand vissen, dan voed je diegene voor de rest van het leven!"

Missie

Wij ondersteunen de uitspraak van UNESCO;

"Wij moeten ervoor zorgen dat  boeken voor iedereen en overal toegankelijk zijn."

missionRead to Grow schenkt in principe boeken aan projecten op elke plek waar boeken schaars zijn. Read to Grow vindt het daarnaast belangrijk dat de boeken die worden geschonken van goede kwaliteit zijn en in alle opzichten bruikbaar voor de gemeenschappen waar deze terecht komen. Read to Grow kiest daarmee voor kwaliteit boven kwantiteit.