read to grow

Website

Disclaimer

Read to Grow besteedt constante zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Toch kan het voorkomen dat informatie op deze website niet (meer) juist of onvolledig is.


Via de website van Read to Grow wordt toegang geboden tot websites die door derden worden onderhouden. Read to Grow kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de gevolgen van het gebruik van deze websites.


Stichting Read to Grow kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, of vanwege de tijdelijke onmogelijkheid deze website te raadplegen.